Monitoring Inklinometry

MD – system inklinometryczny w otworach rurowanych

Katalog:

Czujniki MD-Profile

Opis:

Czujniki MD-Profile są odpowiednie do zastosowań geotechnicznych, gdzie wymaga się dokładnego profilowania pionowego lub poziomego. Dzięki systemom centralizującym mogą być aplikowane w rurach bezrowkowych.