Monitoring Inklinometry

Inklinometry MEMS

Katalog:

Inklinometry miejscowe MEMS IPI

Poziome inklinometry miejscowe MEMS IPI

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • osuwiska
 • zapory
 • niestabilne zbocza
 • pale
 • ściany szczelinowe
 • tunele
 • głębokie wykopy
 • mosty i wiadukty
 • nasypy/wały

Rodzaje:

 • Inklinometry pionowe MEMS
  Inklinometr składa się z wysokowydajnych czujników MEMS i cyfrowej płytki elektronicznej, umieszczonej wewnątrz stalowego korpusu z 4-sprężynowymi kołami i wodoodpornym złączem. Sonda jest dostępna z rozstawem 500 mm i 1000 mm. Jest powszechnie stosowany do pomiaru przemieszczeń poziomych w osuwiskach, nasypach i ścianach oporowych.
 • Inklinometry poziome MEMS
  Inklinometr poziomy umożliwia monitorowanie poziomo zainstalowanych obudów. Sonda jest dostępna z rozstawem 500 mm i 1000 mm. Jest powszechnie stosowany do pomiaru osiadania lub falowania pod nasypami, zbiornikami i jezdniami.
 • Inklinometry miejscowe analogowe MEMS
  Inklinometry miejscowe zostały zaprojektowane do automatycznego monitorowania przemieszczeń w krytycznych lokalizacjach. Instrumenty połączone są ze sobą za pomocą linki stalowej i zawieszone są w pionowych kolumnach.
  Inklinometry podłączone do rejestratora danych wykonują pomiary przemieszczeń rur inklinometrycznych związanych z poziomym ruchem gruntu.
 • Inklinometry miejscowe cyfrowe MEMS
  Inklinometry miejscowe MEMS wyposażone są w dwa zestawy rolek prowadzących, pozwalających na nieciągły montaż (w określonych głębokościach). Instrumenty są podwieszone na lince ze stali nierdzewnej. Zaletą cyfrowych inklinometrów jest możliwość połączenia instrumentów za pomocą jednego kabla cyfrowego. Odczyty mogą być wykonywane ręcznie (czytnik danych) lub automatycznie (rejestrator danych OMNIA).