Monitoring Szczelinomierze

Szczelinomierze

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • tunele
 • tamy
 • budynki historyczne
 • nasypy
 • głębokie wykopy
 • osuwiska
 • mosty i wiadukty 

Rodzaje szczelinomierzy:

 • Szczelinomierze do zabudowy
  Szczelinomierze do zabudowy stosowane są do montażu w poprzek spoin i szczelin. Najczęściej instalowane są w zaporach betonowych, aby określić względne przemieszczenie pomiędzy dwoma betonowymi blokami. Przetwornik przemieszczenia w technologii wibrującej struny znajduje się na środku instrumentu, tak aby była możliwość pomiaru przemieszczeń w dwóch kierunkach.
 • Szczelinomierze linkowe
  Szczelinomierze strunowe zostały zaprojektowane do monitorowania zmian odległości pomiędzy dwoma zakotwionymi punktami (do 30 m). Instrument stosowany jest do wykonywania pomiarów pomiędzy dwoma przeciwległymi płaszczyznami (konwergencja obudowy tuneli, bloków skalnych, itp.). Dostępny jest model z rejestratorem danych USB do wykonywania pomiarów automatycznych.
 • Szczelinomierze elektryczne oraz z wibrującą struną
  Szczelinomierze stosowane są do monitorowania przemieszczeń powierzchni, na której występuje szczelina, pęknięcie lub spoina. Montowane są na betonowych konstrukcjach lub na powierzchni bloków skalnych.
  Przetwornik przemieszczenia wbudowany w obudowie instrumentu zamontowany jest w poprzek szczeliny.
 • Szczelinomierze mechaniczne
  Jednoosiowe i trójosiowe szczelinomierze mechaniczne używane są do monitorowania szczelin i spoin. Pomiar przemieszczenia pomiędzy dwoma punktami zakotwienia realizowany jest poprzez czujnik zegarowy.
  Prosty i niedrogi szczelinomierz mechaniczny TT-1 montowany jest w poprzek szczeliny i pozwala na pomiar przemieszczenia w dwie strony.