Monitoring Rury inklinometryczne

Rury inklinometryczne

Katalog:

Standardowe rury inklinometryczne

Rury inklinometryczne Quick Joint

Rury inklinometryczne Easy Lock

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • osuwiska
 • zapory
 • niestabilne zbocza
 • pale
 • ściany szczelinowe
 • tunele
 • głębokie wykopy
 • mosty i wiadukty
 • nasypy/wały

Rodzaje:

 • Standardowe rury inklinometryczne
  Rury inklinometryczne mają postać tradycyjnych rur ze specjalnymi rowkami prowadzącymi. Instalowane są w otworze i używane są wraz systemem inklinometrycznym do pomiarów przemieszczeń gruntu.
  Rury inklinometryczne mogą być wykonane z ABS (tworzywo) lub z aluminium w dwóch różnych rozmiarach.
 • Rury Quick-Joint
  Rury QJ Quick-Joint posiadają wbudowane łączniki do szybkiego montażu. Uszczelki typu O-ring zapewniają szczelność połączenia i chronią przed dostaniem się zaczynu. Rury wyprodukowane są z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
 • Rury inklinometryczne Easy Lock
  Easy Lock to rowkowane rury specjalnie obrobione na jednym końcu w celu uzyskania samonastawnego połączenia oraz wstępnie zmontowanym złączem na drugim końcu. Specjalna konstrukcja łącznika z wewnętrznym O-ringiem zapewnia wodoszczelne połączenie i prawie równą powierzchnię styku pomiędzy rurą a złączką.