Monitoring Piezometry

Piezometry

Katalog:

Piezometry z wibrującą struną

Piezometry tytanowe

Piezometry piezorezystancyjne

Piezometry wciskane

Przenośne przetworniki ciśnienia

Piezometry wielopunktowe

Wentylowane przetworniki ciśnienia

Wskaźniki poziomu zwierciadła wody (WLI)

Piezometry casagrande i standardowe

 

Opis:

Ogólne zastosowanie piezometrów – monitoring:

 • osuwiska
 • zapory
 • niestabilne zbocza
 • pale
 • ściany szczelinowe
 • tunele
 • głębokie wykopy
 • mosty i wiadukty
 • nasypy/wały

Rodzaje piezometrów:

 • Piezometry z wibrującą struną
  Piezometry wyposażone są w wibrującą strunę zamkniętą w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej i zakończone filtrem. Zapewniają one niezawodność i doskonałą wytrzymałość.
 • Piezometry tytanowe
  Zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania w agresywnym i żrącym środowisku. Wszystkie elementy zostały wykonane z tytanu, natomiast ceramiczna membrana została wzmocniona chemicznie, aby zapewnić maksymalną ochronę.
 • Piezometry piezorezystancyjne
  Piezometry piezorezystancyjne i przetworniki ciśnienia charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dużą odpornością na działania środowiska agresywnego i dokładnością wykonania. Piezometry te przeznaczone są do pomiarów dynamicznych zmian poziomu wody, pomiarów ciśnienia porowego, a także pomiarów tam, gdzie system gromadzenia danych nie jest kompatybilny z technologią wibrującej struny.
 • Piezometry wciskane
  Piezometry wciskane zbudowane są z przetwornika zamontowanego w cylindrycznej osłonie zakończone stożkową końcówką oraz obudowy dopasowanej do żerdzi. Żerdzie do wciskania piezometru pozwalają na stosowanie tradycyjnych penetrometrów (CPT) lub żerdzi wiertniczych (z odpowiednim łącznikiem).
 • Przenośne przetworniki ciśnienia
  Przenośne przetworniki ciśnienia zostały specjalnie zaprojektowane do długoterminowych pomiarów ciśnienia porowego. Przetworniki mogą zostać wyjęte w celu sprawdzenia, konserwacji lub ponownego użycia w innych otworach.
 • Piezometry wielopunktowe
  Piezometry wielopunktowe zbudowane są z łańcucha piezometrów z wibrującą struną połączonych ze sobą wielożyłowym kablem. Znajdują zastosowanie tam, gdzie wymagany jest pomiar na różnych głębokościach w tym samym otworze.
 • Wentylowane przetworniki ciśnienia
  Przetworniki ciśnienia wentylacyjnego wyposażone są w wentylowany czujnik piezorezystancyjny, który pozwala na automatyczne równoważenie zmian ciśnienia atmosferycznego. Model ten pozwala na monitoring poziomu zwierciadła wody gruntowej i montowany jest w rurach piezometrycznych.
 • Przelewy pomiarowe
  Przelewy pomiarowe instalowane są w ciekach lub elementach budowli wodnych w celu pomiaru przepływu. Pozwalają one na ogólną ocenę wydajności oraz szczelności wałów i tam.
 • Wskaźniki poziomu zwierciadła wody (WLI)
  Stosowane są do pomiaru poziomu wody w kolumnach piezometrycznych.
 • Kolumny piezometryczne i piezometry casagrande
  Piezometry standardowe i casagrande należą do piezometrów otwartych i stosowane są do pomiaru poziomu wody w pionowych otworach. Piezometry otwarte składają się z dwóch elementów: filtra i pionowej rury zainstalowanej na długości całego otworu. Podczas instalacji filtra należy wykonać obsypkę żwirową, a następnie uszczelnienie iłowe.