Monitoring Kolejowe systemy pomiaru deformacji

Kolejowe systemy pomiaru deformacji

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • kolej dużych prędkości
 • tory metra
 • wpływ robót wykonywanych w okolicach torowisk

Rodzaje:

 • System RDS dla kolei
  RDS (ang. Railway Deformation System) jest wyjątkowym systemem monitoringu dla kolei, zaprojektowanym przez SISGEO do wykonywania automatycznych pomiarów odkształceń podłużnych oraz obrotu podkładów torowych.
  System RDS może być zarządzany przez jednego operatora poprzez WMS (ang. Web Monitoring System).
 • Podłużne czujniki cyfrowe RDS
  Podłużne czujniki cyfrowe RDS pozwalają na pomiar różnicy poziomów dwóch punktów w “mm” w określonych odstępach czasu. System podłużnych czujników zbudowany jest z aluminiowego profilu z zainstalowanym cyfrowym pochyłomierzem MEMS. Specjalny rodzaj połączenia pomiędzy profilami został tak zaprojektowany, aby zredukować deformacje termiczne, które mogą w sposób bezpośredni wpływać na otrzymane pomiary.
 • Poprzeczne czujniki cyfrowe RDS
  Skręcenie torów mierzone jest w “%” jako zmiana nachylenia dwóch podkładów w określonych odstępach czasu.
  Do pomiaru skręcenia wykorzystuje się instrumenty w postaci aluminiowych skrzynek wyposażonych w cyfrowy pochyłomierz MEMS oraz stalowe wsporniki montażowe.