Monitoring Czujniki ciśnienia i obciążenia

Czujniki ciśnienia i obciążenia

Katalog:

Czujniki ciśnienia gruntu

Hydrauliczne ogniwa obciążeniowe

Elektryczno-hydrauliczny czujnik obciążenia do elementów stalowych

Hydrauliczny czujnik obciążenia kotew

Elektryczny czujnik obciążenia kotew

Oporowe czujniki obciążeniowe

Flat Jacks – akcesoria pomiarowe

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • nasypy
 • tunele
 • konstrukcje betonowe
 • wały ziemne
 • pale
 • ściany szczelinowe
 • głębokie wykopy
 • mosty i wiadukty

Rodzaje:

 • Czujniki ciśnienia gruntu
  Czujniki obciążenia gruntu stosowane są do monitorowania całkowitego ciśnienia gruntu w wałach ziemnych i nasypach lub pomiędzy konstrukcją a ścianą wykopu.
  Ciśnienie przyłożone do płytki przekształcane jest na sygnał elektryczny, za pomocą przetwornika ciśnienia. Pomiar może być wykonywany ręcznie lub w sposób automatyczny (zdalny).
 • Hydrauliczne ogniwa obciążeniowe
  Hydrauliczne czujniki ciśnienia zostały zaprojektowane do pomiaru naprężeń w masie betonowej lub pomiędzy konstrukcją betonową a ścianą wykopu. Poduszi wypełniane są olejem odpowietrzonym w warunach próżni, co gwarantuje maksymalną sztywność. Urządzenie rozprężające stosowane jest w celu zapewniania bliskiego kontaktu po związaniu.
 • Hydrauliczne czujniki obciążenia kotew
  Hydrauliczne czujniki obciążenia wykorzystywane są do monitorowania kotew gruntowych, kotew skalnych i odciągów. Instrumenty wypełniane są olejem odpowietrzonym w warunkach próżni.
  Obciążenie mierzone jest bezpośrednio w kN, za pomocą manometru z rurką Bourdona.
  Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania zdalnych pomiarów przez zamontowanie elektrycznego przetwornika ciśnienia.
 • Elektryczne czujniki obciążenia kotew
  Elektryczne czujniki obciążenia kotew składają się z cylindrycznego korpusu wykonanego ze stali nierdzewnej, w którym zamontowano od 8 do 16 elektrycznych tensometrów tworzących pełny mostek. Konstrukcja czujnika minimalizuje wpływ działania obciążenia mimośrodowego. Aby zapewnić równomierny rozkład obciążenia na powierzchni instrumentu, należy zastosować podkładkę dystrubuujący.
 • Oporowe czujniki obciążeniowe
  Ten model czujników obciążenia stosowany jest do monitorowania obciążeń w obudowach stalowych, palach i belkach. Są one zbudowane są z poduszki podłączonej z przetwornikiem ciśnienia. Instrumenty wypełniane są olejem odpowietrzonym w warunkach próżni. Dla równomiernego rozkładu obciążenia należy zastosować specjalną płytkę dystrybuującą.
 • Flat Jacks – akcesoria pomiarowe
  Flat Jack składa się ze stalowej podkładki ciśnieniowej wypełnionej przepracowanym olejem, wyposażonej w dwie stalowe rurki, jedną do podłączenia pompy, a drugą do połączenia z inną podkładką lub do zamontowania przetwornika ciśnienia w celu długoterminowego monitorowania.