Warning: A non-numeric value encountered in /home/frasiekc/geod.pl/aktualnosci.php on line 130
Profesjonalny zestaw do sondowań CPT - publikcja w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele, wydanie 06/2011

GEOD

Wydarzenia

Profesjonalny zestaw do sondowań CPT - publikcja w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele, wydanie 06/2011

A+ A-

Firma GEOMIL EQUIPMENT jest renomowanym producentem zestawów do sondowań CPT i CPTU. W jej ofercie można znaleźć:

  • zestawy lekkie montowane na podwoziu gąsienicowym z zestawem kotew reakcyjnych;
  • zestawy na podwoziu gąsienicowym, częściowo lub całkowicie balastowane, bez konieczności kotwienia;
  • zestaw samochodowy, zamontowany na samochodzie MAN z napędem 6x6. Zestaw napędzany jest z silnika trakcji samochodu MAN.

W Polsce, ze wzgl??du na niskie koszty zakupu, szeroko rozpowszechnione s?? penetrometry lekkie zabudowane na podwoziu g??sienicowym lub ko??owym. Zestawy takie wymagaj?? kotwienia przed ka??dym sondowaniem.
Z tego wzgl??du ich wydajno???? jest stosunkowo niska. W celu uzyskania wysokiej wydajno??ci pracy, szczególnie w robotach liniowych (sondowania pod drogi, wa??y rzeczne, linie kolejowe) konieczne jest zastosowanie penetrometrów nie wymagaj??cych kotwienia. Firma GEOMIL posiada w swej ofercie szerok?? gam?? penetrometrów ca??kowicie lub cz????ciowo balastowanych. W dalszej cz????ci artyku??u zostanie przedstawione kilka przyk??adów.

 

Zach??camy do przeczytania ca??ego artyku??u - do pobrania

Do pobrania:

  • Artykuł w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele 06/2011 - Profesjonalny zestaw do sondowań CPT
    Pobierz Plik pdf (330.32 KB)
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej