Monitoring Wahadła proste i odwrócone

Wahadła proste i odwrócone

Katalog:

Wahadła proste i odwrócone

Optyczny czytnik wahadła

T-1000 Telependulum

Koordynometr- TEL 310S

Opis:

Ogólne zastosowanie – monitoring:

 • zapory łukowe
 • zapory betonowe
 • drapacze chmur
 • dzwonnice
 • smukłe konstrukcje
 • latarnie morskie

Rodzaje:

 • Wahadła proste i odwrócone
  Wahadła proste i odwrócone są prostym, niezawodnym i precyzyjnym systemem stosowanym do pomiarów poziomych przemieszczeń. Wahadła montowane są głównie w tamach i zaporach betonowych, pozwalają na monitoring pionowości konstrukcji. Zastosowanie wahadeł odwróconych zakotwionych w fundamencie wraz z wahadłami prostymi umożliwia śledzenie profilu pionowego tamy.
 • Zestaw odczytu optycznego do wahadła
  Zestaw odczytu optycznego do wahadła jest instrumentem służącym do pomiarów położenia linki wahadła. Czujnik optyczny jest prostym i niezawodnym rozwiązaniem do ręcznego śledzenia ruchów poziomych linki. Cyfrowy wyświetlacz LCD wyświetla współrzędne X i Y w milimetrach. Koordynometr może być zamocowany na stałe lub pełnić funkcję czytnika przenośnego.
 • T-1000 Telependulum
  T-1000 Telependulum zostało zaprojektowane do automatycznego odczytywania współrzędnych pionu wahadła.
 • Koordynometry automatyczne tel-310s (wycofane z produkcji)
  Koordynometr TEL- 310 jest automatycznym czytnikiem położenia wahadła. Instrument wyposażony jest w nadajnik oraz odbiornik podczerwieni pozwalający na określenie pozycji linki wahadła.
  TEL- 310 zbudowany jest z trzech jednostek:
  – SUS (jednostka czujnika)
  – CUS (jednostka sterująca z serwerem sieci web)
  – PWS (jednostka zasilająca).