GEOD

Wydarzenia

Publikacja w czasopiśmie Geoinżynieria drogi mosty tunele, wydanie 03/2011(32)

A+ A-

Firma MDT wyprodukowała łącznie 12 sztuk wiertnic MDT 40 K i 40 SK. Urządzenie MDT 40 K wykorzystano z dużym powodzeniem do wiercenia mikropali w celu wzmocnienia fundamentów pawilonu handlowego IKEA w Krakowie.

W 2010 r. firma MDT pokaza??a na targach BAUMA w Monachium, a nast??pnie na targach GEOFLUID w Piacenzie prototyp kompaktowego urz??dzenia wiertniczego, przeznaczonego do wiercenia otworów pod ró??nymi kierunkami. W bie????cym roku firma MDT w trakcie trwania targów SAMOTER w Weronie zorganizowa??a dni otwarte. By??y one okazj?? do zaprezentowania najnowszych produktów firmy, w tym urz??dzenia MDT 40 K w wersji, która wesz??a do produkcji. Urz??dzenie to produkowane jest w dwóch wersjach: MDT 40 K z integralnym nap??dem na podwoziu g??sienicowym i MDT 40 SK z oddzielnym zasilaczem hydraulicznym, nap??dzanym silnikiem diesla. Urz??dzenie MDT 40 K wprowadza na rynek now?? jako???? w klasie urz??dze?? kompaktowych. Jest to maszyna o bardzo zwartej budowie i du??ej zainstalowanej mocy, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach geologicznych. Zosta??a zaprojektowana do pracy w miejscach o ograniczonej powierzchni i trudnym dost??pie. Kompaktowa budowa oraz ma??a masa urz??dzenia powoduj??, ??e wiertnica MDT 40K jest szczególnie przydatna przy wykonaniu prac w tunelach ma??ych rozmiarów, piwnicach i podziemiach budynków, ciasnych pomieszczeniach, na skarpach, nasypach i w w??skich wykopach....

Zach??camy do przeczytania ca??ego artyku??u - do pobrania

Do pobrania:

  • Artykuł w czasopiśmie Geoinżynieria drogi, mosty, tunele 03/2011
    Pobierz Artykuł w czasopiśmie Geoinżynieria drogi, mosty, tunele 03/2011 Plik pdf (556.96 KB)
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej