GEOD

Wydarzenia

Dzień Otwarty firmy GEOD

A+ A-
Dzień_otwarty_Geod_zdj1

11 marca 2011 r. w Krakowie odbył się Dzień Otwarty zorganizowany przez GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem firm i instytucji i przyciągnęło liczne grono uczestników.

11 marca 2011 r. w Krakowie odby?? si?? Dzie?? Otwarty zorganizowany przez GEOD Przedsi??biorstwo Wielobran??owe Micha?? Wójcik. Wydarzenie cieszy??o si?? du??ym zainteresowaniem firm i instytucji i przyci??gn????o liczne grono uczestników.

Przedsi??biorstwo GEOD dzia??aj??ce na polskim rynku od 1995 roku to firma o uznanej pozycji dostawcy maszyn, narz??dzi i sprz??tu wiertniczego. W jej ofercie znajduje si?? m.in. osprz??t do wiercenia pomp ciep??a, rdzeniowania i iniekcji, w tym jet-grouting, DSM, CFA, narz??dzia ratunkowe, ??widry spiralne, wielozadaniowe urz??dzenia wiertnicze oraz pompy p??uczkowe i pompy iniekcyjne wysokoci??nieniowe. Ponadto GEOD oferuje profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie wiercenia i doboru urz??dze?? wiertniczych, a tak??e us??ugi w zakresie serwisu, sondowania i pomiarów. Dzia??alno???? firmy charakteryzuje wysoka jako???? oferowanych us??ug oraz wszechstronna i kompetentna obs??uga klienta, dzi??ki czemu wci???? umacnia ona swoj?? pozycj?? na rynku. GEOD prowadzi równie?? wypo??yczalnie maszyn, w tym wiertnic MDT, wiertnic Ripamonti, mieszalników i pomp do jet-groutingu.

Zorganizowany 11 marca br. Dzie?? Otwarty by?? ??wietn?? okazj?? do tego, aby zapozna?? si?? z rozleg???? ofert?? firmy. Bogaty harmonogram wydarze?? obfitowa?? w liczne prezentacje i pokazy sprz??tu. Prezentacje dotyczy??y m.in. sondowania statycznego CPT, monitoringu w geotechnice, nowoczesnych maszyn wiertniczych i roli planowania w procesie wiercenia. Wyk??ady by??y równie?? po??wi??cone technice wierce?? fundamentowych, a tak??e nowej alternatywie w fundamentowaniu, czyli systemowi pali ??rubowych.
Uczestnicy Dnia Otwartego mieli równie?? mo??liwo???? obejrze?? z bliska sprz??t firmy GEOD i przekona?? si?? o jego praktycznym zastosowaniu. Specjalnie dla nich przygotowano pokaz sondowania statycznego CPT i CPT-u, instalacji pali ??rubowych CHANCE oraz rdzeniówek klasycznych i wrzutowych. Co wi??cej organizatorzy zapewnili tak??e pokaz urz??dze?? wiertniczych MDT, Ripamonti oraz wiercenia z zastosowaniem ??widrów spiralnych-przelotowych. Go??cie mieli niejedn?? okazj?? do dyskusji i wymiany do??wiadcze??.


Wszystkim mi??ym Go??ciom firma GEOD chce z??o??y?? podzi??kowania za przybycie i udzia?? w DNIU OTWARTYM oraz dyskusje na wysokim poziomie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej